MicrochakraTM Psychology, InnerTuning© for Well-Being             In Stilte Zijn / True Silence

 

Eens per maand leidt Anja een studiegroep over Microchakra™ Psychology, InnerTuning© for Well-Being, Yoga Philosophy.

De wekelijkse lessen zijn gebaseerd op MicrochakraTM Psychology, Yoga Filosofie en Hatha Yoga.

 

In de jaren 90 maakte zij tijdens een workshop in Nederland voor het eerst kennis met haar huidige leraar Sri Shyamji Bhatnagar, meester in Naada Yoga (yoga of sounds) en Svar Yoga (yoga of breath), ontwikkelaar van MicrochakraTM Psychology, InnerTuning© for Well-Being en grondlegger van het Chakra Institute. Haar ervaring met de chants van Shyamji was adembenemend. Nooit eerder had zij zo'n directe en diepe invloed van geluid ervaren. Na door de jaren heen lessen bij hem gevolgd te hebben werd zij in 2014 één van zijn leerlingen. De studie heeft inzichten en verfijningen gegeven die haar waarnemingen, zelfvertrouwen, verstilling en vreugde in het leven versterkt hebben.

Begin 2020 is zij door Shyamji gecertificeerd voor het succesvol afronden van de vierjarige Spiritual Teacher Training, onder meer voor de onderdelen  MicrochakraTM Psychology, Yoga Philosophy.

Op creatieve wijze verwerkt zij de theorie en praktijk van InnerTuning© in lessen, workshops en consulten gebaseerd op MicrochakraTM Psychology, Yoga Filosofie en Hatha Yoga. De basis taal is Nederlands. Op verzoek behoort Engels tot de mogelijkheden.

 

Anja conducts a monthly study group in MicrochakraTM Psychology, InnerTuning© for Well-Being, Yoga Philosophy.

The weekly classes she offers are based on MicrochakraTM Psychology, Yoga Philosophy and Hatha Yoga.

 

She met Shyamji for the first time during the 1990s at a workshop in the Netherlands. Her experience of his sounds was breathtaking, as she had never before heard sounds that generated such a direct and immediate effect upon her. Over the years she continued to consult Shyamji for advice, and in 2014 Anja became Shyamji's student. Her life has greatly benefited from the deep impact and spiritual refinements of Shyamji's sounds, which have brought her the gifts of awareness, confidence, true silence and joy.

At the beginning of 2020 she was certified by Shyamji for successfully completing the four-year Spiritual Teacher Training, including for the components Microchakra™ Psychology, Yoga Philosophy.

She loves to share the theory and practice of InnerTuning© and offers classes and consultations for 'Every Body' based on MicrochakraTM Psychology, Yoga Philosophy and Hatha Yoga. The basic language is Dutch. English is available on request.