ADEM IN BEWEGING


is ontwikkeld vanuit de Hatha Yoga.
Na jarenlange ervaring is gebleken, dat in enkele lessen een basis kan worden gelegd om de adem te
ontwikkelen en te verdiepen. Dit biedt iedereen gelegenheid om vanuit de adem bewust rust en
vertrouwen te verkrijgen en zo stabieler in het leven te staan.

Ons functioneren beïnvloedt de adem en door de adem wordt ons functioneren beïnvloed. Meestal
is dit onbewust. Bewust de adem ervaren, verdiepen en beheersen geeft stabiliteit en heeft een
gunstige invloed op adempatroon, hart, zenuwstelsel, longen, bloedsomloop, darmen en
lymfestroom.
Door middel van rek- en strekoefeningen worden de ademspieren versoepeld en versterkt.
De ontspanningsoefeningen verdiepen de adembeweging. Enige theoretische uitleg ondersteunt de
praktische oefeningen. Hierdoor ga je de adem bewust ervaren, waarna het mogelijk wordt de adem
vrij toe te staan en te beheersen. Zo ontstaat een samenspel vanuit de adem in ruimte, rust en
kracht.

 

Ook online is hiervoor een pakket ontwikkeld.